Nieuws - 5 januari 2022

Vol energie van start in 2022!

2022 start als een boek met lege pagina’s. De verwachtingen zijn hooggespannen hoe we de pagina’s mogen gaan vullen. Is dit de laatste lockdown? Kunnen we weer aan de slag met datgene wat we het liefst doen: de regio in! Onderwijsinstellingen en bedrijven met elkaar verbinden om ze samen te laten werken aan het opleiden van voldoende geschoolde vakmensen.

Goed nieuws was er op de valreep van 2021 met de formatie van een nieuw kabinet. Komende week staan de nieuwe bewindspersonen op het bordes. Met twee bèta’s een verdubbeling ten opzichte van 2017. De plannen van het Regeerakkoord zijn ambitieus. Dat moet ook wel als je kijkt naar de uitdagingen voor de bouw, energietransitie, maakindustrie en digitalisering. Het realiseren van de ambities wordt een flinke kluif gezien de huidige personeelscrisis. UWV meldde in december 2021 96.000 openstaande technische vacatures en 22.500 openstaande ict-vacatures. Tijd dus om de inzet van programma’s op scholing van vakmensen en het vergroten van de instroom in technische opleidingen op te schalen. Platform Talent voor Technologie (PTvT) gaat ook in 2022 met de verschillende ministeries, regionale overheden, het onderwijs, het bedrijfsleven en partnerorganisaties deze uitdagingen aan.

2022 is ook een nieuwe start ook voor onze organisatie. Eind 2021 hebben de sociale partners de financiering van Stichting TechniekTalent.nu stopgezet en daardoor is besloten om deze stichting, één van de twee organisaties waarop PTvT is opgebouwd, op te heffen. Hierdoor hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal collega’s waaronder de directeur Chris van Bokkum.

In 2022 gaan we onder de vlag van PTvT door met onze succesvolle programma’s en thema’s: Jet-Net & TechNet, Katapult, Techniekpact, Sterk Techniekonderwijs, MKB-programma’s, Vakkanjers, Vrouwen en meisjes in techniek, Jongeren met een migratieachtergrond & hun keuze voor techniek. Naast Beatrice Boots als directeur-bestuurder heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de benoeming van Pieter Moerman tot directeur van PTvT. Gezamenlijk zullen zij verder vorm gaan geven aan PTvT als landelijk kennis- en expertisecentrum voor de brede bèta, techniek en ict agenda.

Met veel energie gaan we ook dit jaar weer aan de slag om iedereen zijn of haar talent voor technologie en ict te laten ontdekken. Zodat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te blijven doen in de Nederlandse maatschappij én we zorgen voor voldoende vakmensen voor de maatschappelijke opgaven.

 

Pieter Moerman is met ingang van 1 januari 2022 toegetreden tot de directie van PTvT.

 

 

Deel dit artikel