Nieuws - 11 maart 2021

Vijf investeringsdoelen voor kabinetsperiode 2021-2025

Toekomstig structureel W&T-onderwijs en een oplossing voor het technisch tekort: dit is er nodig in kabinetsperiode 2021-2025

Met de verkiezingen in het vooruitzicht blikken we graag terug op de resultaten van de afgelopen kabinetsperiode. Een mooie optelsom van acties die vaak al jaren eerder zijn gestart, bijvoorbeeld de samenwerking tussen scholen en bedrijven in het programma Jet-Net & TechNet. Dat begon in 2002 met vijf bedrijven en is doorgegroeid tot het enorme netwerk dat het nu is. Het doel destijds, jongeren een duidelijker beeld te geven van technische beroepen en een praktijkdeel toevoegen aan exacte vakken, is inmiddels vanzelfsprekend geworden. En wat te denken van een nieuw vak als NLT of de ontwikkeling van Technasium? Ook allemaal in de jaren 2000-2010 gestart en nu zijn doorgegroeid tot volwassen structuren.

Toch blijven we in beweging, want we zijn we nog lang niet. Wat zijn de volgende stappen om álle jongeren met technologie en ict in aanraking te brengen? Een belangrijker doel dan ooit nu veel technische sectoren een groot personeelstekort hebben, onze manier van leven steeds technischer wordt en er uitdagingen zoals de energietransitie om de hoek komen kijken. Daarom staan wij stil bij vijf opbrengsten van de afgelopen kabinetsperiode en geven we een voorzet voor de wensen voor de volgende vier jaar.

Vijf resultaten van de afgelopen vier jaar waar we trots op zijn en die we willen laten doorgroeien:

  1. 70 procent van alle basisscholen doet aan W&T. Dat blijkt uit de resultaten van onze W&T enquête uit oktober 2020. De afgelopen drie jaar nam de aandacht voor W&T op basisscholen flink toe aldus de respondenten van het primair onderwijs. Wat wel opvalt is dat de aandacht voor W&T vaak projectmatig is, slechts 5 procent werkt met een doorlopende leerlijn. Daar zit dus nog behoorlijk wat verbeterpotentieel waar het kabinet de komende periode mee aan de slag kan.
  2. De interesse van meiden (9-17 jaar) in techniek steeg met 23 procent. Dat kwam uit ons opnieuw uitgevoerde onderzoek Bèta&TechMentality uit 2019. 38 procent van de meisjes gaf aan geïnteresseerd te zijn, in 2011 was dit percentage nog slechts 15 procent. Er blijft nog genoeg werk aan de winkel: het aantal jongeren dat kiest voor technische richtingen blijft nog achter bij de vraag. Daarom zijn we er nog niet en kunnen we nog mooie stappen zetten, vooral door beter aan te sluiten op de verschillende behoeften en drijfveren van jongeren.
  3. Er werden 78 Sterk Techniek Onderwijs-regio’s opgezet. Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. Het geld wordt ingezet voor de uitvoering van regionale plannen met als doelstellingen werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs helpt bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. De komende tijd staat betere aansluiting met po en mbo centraal.
  4. 84.000 studenten profiteren van publiek private samenwerking. Mbo en hbo-onderwijsinstellingen en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in publiek private samenwerking (pps) om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is gestegen van 6.000 in 2016 naar 9.800 in 2019 blijkt uit een impactmeting van Katapult. We willen in de toekomst nog veel meer studenten laten ervaren wat aantrekkelijk techniekonderwijs is, samen met scholen en bedrijven.
  5. De SER actie-agenda voor een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen. Dat is essentieel in een wereld waarin technische vooruitgang razendsnel gaat. De SER verzamelt mooie voorbeelden, helpt met wet- en regelgeving en brengt kennis bij elkaar. Zo richt bijvoorbeeld CIV Water zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman in de watersector, ondersteunt Techniek coalitie Limburg de maakindustrie in de regio op een praktische manier en is Het Servicepunt Techniek aanspreekpunt voor arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsvraagstukken in de technische sectoren in Midden Nederland.

Vijf investeringsdoelen voor de kabinetsperiode 2021-2025 waar we graag mee aan de slag willen:

  1. Funderende onderwijs: Er is nog veel winst te behalen als alle leerlingen W&T krijgen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Hiervoor dient structureel geïnvesteerd te worden om technologie en digitalisering een vast onderdeel van het onderwijsprogramma te maken en leerkrachten hierin te professionaliseren.
  2. Diversiteit in instroom: Diverse doelgroepen zoals meiden/vrouwen en jongeren met een migratie-achtergrond blijven achter bij de keuze voor technische studies en beroepen. Veel inzichten voor een betere aanpak zijn bekend, het is nodig om met een gericht investeringsplan op dit thema in te zetten met alle partijen uit de onderwijsketen en het bedrijfsleven. Zie ook: Onderzoek jongeren met migratieachtergrond & hun keuze voor techniek en de kennisbank Vrouwen en keuze voor techniek.
  3. Hybride leeromgevingen: Er zijn investeringen nodig in de samenwerking van het beroepsonderwijs met het bedrijfsleven om van hybride leeromgevingen de standaard te maken. Het succesvolle Regionaal Investeringsfonds, het MKB-actieplan en Digitale Werkplaatsen moeten worden gecontinueerd en uitgebreid.
  4. Leven lang ontwikkelen: Er moet een verkenning komen naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor het aanbieden van flexibel en modulair onderwijs in de derde leerweg. Mbo- en ho-instellingen hebben, vanuit hun functie in de regionale ecosystemen, een cruciale rol om samen met het bedrijfsleven een leven lang leren te bestendigen. Zie ook: https://levenlangontwikkelen.nl
  5. Gebruik van bestaande structuren: Er is de laatste jaren hard gewerkt aan regionale infrastructuren, die vaak publiek privaat zijn vormgegeven, die zich met bovenstaande uitdagingen bezighouden. Het is voor de kwaliteit en continuïteit van groot belang om deze structuren te continueren en uit te breiden om geen tijd te verliezen en zelfs te versnellen. Kijk hier welke Jet-Net & TechNet en welke Katapult netwerken actief zijn.

Ook vanuit andere partijen is er een roep om meer aandacht voor het technisch onderwijs in de volgende kabinetsperiode:

 

Deel dit artikel