Nieuws - 25 maart 2021

RIF- ondersteuning: van inzicht naar verbeteren

Via ons label Katapult is het mogelijk om ondersteuning te ontvangen bij een aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Het RIF is een subsidiebijdrage voor publiek-private samenwerking. Het team kan je in contact brengen met experts, organiseert ontmoetingen, wijst je op documenten, tools of bijeenkomsten waar je je voordeel mee kunt doen. Maar hoe wordt deze ondersteuning eigenlijk ervaren? Om daar zicht op te krijgen werd er een enquête uitgestuurd.

En wat blijkt? Ons RIF-team doet het best goed, maar het kan natuurlijk altijd beter. Op basis van de antwoorden en suggesties ondernemen we daarom de volgende acties:

  • We houden weer startbijeenkomsten voor toegekende RIF-projecten en ondersteunen ‘jaarclubs’. Doel hiervan is om de starters te informeren over de beginperiode van hun projecten, tips mee te geven en vragen te beantwoorden. Daarnaast brengen we de ‘peers’ die tegelijkertijd zijn begonnen met elkaar in contact. We beginnen daar gelijk mee na de bekendmaking van de toegekende subsidies van februari 2021, rond half april.

 

  • We faciliteren collegiale uitwisseling op meerdere momenten in het jaar. Daarvoor organiseren we digitale sessies waarin de pps’en hun eigen casus inbrengen om met peers te bespreken. Het worden korte informatieve sessies, die los staan van de peer reviews.
    Start: per direct, afhankelijk van de input en het animo hiervoor. Heb je een casus? En wil je er graag over van gedachten wisselen? Mail ons. Dan organiseren wij de bijeenkomst.

 

  • Intensivering peer reviews: Alle RIF-pps’en krijgen halverwege hun projectperiode standaard een peer review aangeboden. Start: per direct.

Met deze acties bieden we meer mogelijkheden voor het inbrengen van eigen casus, matchmaking en interactie tussen ‘peers’. Zo verbeteren we onze ondersteuning en zijn we beter beschikbaar als vraagbaak. Maak er vooral gebruik van.

Meer weten over het RIF? Kijk op https://www.investeringsfondsmbo.nl/.
Meer weten of ons label Katapult? Kijk op https://wijzijnkatapult.nl/

Deel dit artikel