Nieuws - 10 augustus 2020

Regionale cijfers technische arbeidsmarkt

Al jaren is het tekort aan technisch geschoold personeel een landelijk probleem. Maar wat zijn de huidige cijfers? En zijn er regionale verschillen? PTvT publiceerde 35 factsheets met regionale data van het CBS en UWV*Hoe verhouden de landelijke cijfers over de technische beroepsbevolking zich tot de cijfers uit regio? Wat zijn regionaal de grootste technische sectoren en meest voorkomende technische beroepen?

Klik hier om direct naar de arbeidsmarktdata per regio te gaan

Huidige omvang technische arbeidsmarkt

De werkzame beroepsbevolking in Nederland telde in 2019 7.839.000 man. Daarvan hadden één op de vijf, ofwel 1.582.000 mensen, een technisch beroep. Dat is een stijging van 3,6 procent (55.000 personen) ten opzichte van 2018. In de periode van 2013 tot 2019 is met name het aantal vrouwen in een technisch beroep toegenomen, met 35 procent. Onder mannen is dit met 11 procent gestegen.   

Regionale cijfers 

Hoe verdelen de technici zich over de verschillende sectorenIn verreweg de meeste arbeidsmarktregioin Nederland werken veel technici in de bouwLandelijk gezien werkt 17 procent van de personen met een technisch beroep in deze sector (264.000 technici)Toch zijn er regionale verschillen: zo werkt in Groot-Amsterdam slechts 9 procent van de personen met een technisch beroep in de bouw. Daar zijn de meeste technische beroepen in de ICT-sector (16 procent). En in Zuidoost-Brabant en in Noord-Limburg werken de meeste personen met een technisch beroep in de metaalindustrie, respectievelijk 25 en 26 procent. 

Veelvoorkomende technische beroepen per regio

Landelijk komt het beroep van software- en applicatieontwikkelaar het meeste voor onder de technische beroepen (8 procent, zo’n 250.000 personen)Maar ook hier zijn verschillen per regio: bijvoorbeeld in Zeeland vormen de productiemachinebedieners en elektriciens/elektronicamonteurs de meest voorkomende technische beroepen, beiden 8 procent. En in de Achterhoek is het meest voorkomende technische beroep dat van timmerman/vrouw (9 procent van de technische beroepen) 

*Arbeidsmarktdata lopen tot en met 2019. Dit zijn de meest recente beschikbare cijfers. In 2019 was nog geen sprake van COVID-19. 

Deel dit artikel