Nieuws - 19 februari 2020

Prognoses studentenaantallen tonen flinke krimp in mbo

De prognoses van ROA voor het arbeidstekort voor de komende vijf jaar met betrekking tot middelbaar opgeleide technici vereisen een verhoogde instroom in het mbo. Echter DUO verwacht de komende jaren dat het mbo te maken krijgt met een flinke daling in studentenaantallen. De prognose voor de komende 5 jaar laat in de provincie Drenthe een studentendaling zien van 23,8% voor mbo opleidingen (bol en bbl). Tegenover een stijging van 3,7% in de regio Groot Amsterdam. De prognose over 15 jaar laat nog grotere regionale verschillen zien. Regio Achterhoek daling van bijna 55%, alle andere regio’s buiten de Randstad een daling van 30 tot 55%. Opvallend is de verwachte stijging in Regio Haaglanden met 6%. De prognose van DUO zijn verwerkt in twee landkaarten.

Klik op het kaartje voor prognoses komende 5 jaar.

Klik op het kaartje voor prognoses komende 15 jaar.

 

Deze daling heeft een demografische component maar is ook het gevolg van opwaartse druk (ook wel: havoïsering). Tussen regio’s verschilt het tempo en de mate waarin de daling zich voordoet. Deze ontwikkeling zal, zeker in krimpregio’s, grote impact hebben op de concentratie en spreiding van het mbo over Nederland, de kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs, en daarmee voor de toekomstige arbeidsmarkt.

Cijfers gaan over periode 2018-2023 (5 jaar) en 2018-2033 (15 jaar).

Deel dit artikel