Nieuws - 20 juli 2021

Podcast: Vraag naar technisch personeel voor maatschappelijke uitdagingen

Accenture maakt in samenwerking met BNR een podcast over de transitie die nodig is om maatschappelijke uitdaging aan te kunnen, genaamd ‘Transition Talk’. Bijzondere aandacht heeft deze podcast voor de energietransitie. In aflevering 6 van deze podcast kwam onder andere onze directeur Beatrice Boots aan het woord over de grote vraag naar, en de kansen voor, jongeren die in de technische sector aan de slag gaan.

Accenture maakt een podcast over de transitie die nodig is om de maatschappelijke uitdagingen ook in de toekomst aan te kunnen, met bijzondere aandacht voor de energietransitie, genaamd ‘Transition Talk’. Radiostation BNR zendt deze podcast uit. Verschillende aspecten van die energietransitie komen hierbij aan bod: van waterstof, tot samenwerking tussen stakeholders, tot aan wetgevingsaspecten die de transitie moeten versnellen. De meest recente aflevering van de podcast (episode 6) is gewijd aan de grote vraag naar technisch personeel om deze transitie mogelijk te maken. Onze directeur Beatrice Boots is daarin te gast om toe te lichten welke oplossingen er zijn en welke initiatieven er lopen om jongeren en zij-instromers voor de technische sector te enthousiasmeren.

Vraag naar technisch personeel kunnen we niet outsourcen

De andere gasten die in de podcast aan het woord komen en met wie Beatrice Boots in gesprek gaat zijn Marlies Visser, COO bij netwerkorganisatie Alliander en Henk Bijl, Managing Director Resources bij Accenture.
Aan bod kwamen een aantal thema’s die nauw aansluiten bij de grote vraag naar technisch personeel voor de energietransitie. Het is bijvoorbeeld geen optie om dit werk naar het buitenland te outsourcen. Het is daarom belangrijk om werken in deze sector zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor jongeren en mogelijke zij-instromers in Nederland.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Met het oog op een leven lang ontwikkelen is het belangrijk dat je als technische sector goed inspeelt op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zowel voor mensen die zich willen laten omscholen voor technisch beroep, als ook de sector aantrekkelijk houden voor collega’s met technisch talent die al in het technische veld werken. Bijna niemand werkt nu meer 40 jaar bij dezelfde werkgever en wanneer je de sector niet aantrekkelijk houdt voor goede mensen, raak je er veel kwijt voor de sector.

Samenwerking tussen scholen en bedrijven

Ook samenwerkingen tussen partners, bijvoorbeeld tussen scholen en bedrijven kunnen meer jongeren interesseren voor een technisch beroep. Jongeren moeten hierbij een goed beeld krijgen van het werk door echt te beleven wat techniek nu is. Publiek-private samenwerkingen van scholen en bedrijven, zoals binnen het netwerk van Katapult, zijn een bewezen succesvolle aanpak en kunnen hierin echt het verschil maken, geeft PTvT-directeur Beatrice Boots aan. Het is daarom belangrijk om deze aanpak op te schalen.
Tenslotte, is het essentieel om volop in techniekonderwijs te blijven investeren. Het enthousiasmeren jongeren die ondervertegenwoordigd zijn in technische beroepen, zoals meisjes en jongeren met een migratie-achtergrond, kan daarbij helpen, omdat er hier veel potentieel zit. Maar ook over de brede linie moet worden blijven geïnvesteerd in het technische beroepsonderwijs. Als de aandacht hiervoor verslapt is dat direct te merken aan de instroomcijfers naar het technische onderwijs.

U kunt deze aflevering van de podcast hier beluisteren.

Deel dit artikel