Nieuws - 17 december 2020

Pieter Moerman gepromoveerd op proefschrift over publiek-private samenwerkingen

Pieter Moerman, programmamanager Katapult, is vandaag – 17 december 2020 – gepromoveerd op zijn proefschrift over publiek-private samenwerkingen in het onderwijs. Hoe krijg je scholen en bedrijven zover dat ze probleemoplossend werken? Dat ze zelf pro-actief nieuwe doelen formuleren, nieuwe acties opzetten en die ook daadwerkelijk uitvoeren, evalueren en verbeteren. Met andere woorden: dat ze echt problemen gaan oplossen.

Mooi nieuws! na 4 jaar hard werken is onze college Pieter Moerman vandaag gepromoveerd op het proefschrift ‘Governance regimes and problem-solving capacity: Public-private partnerships in Dutch vocational and higher education‘ en heeft hij de academische graad ‘doctor’ behaald.

Dr. Pieter Moerman:
Tien jaar geleden verbaasde ik me over de kramp waarin scholen, bedrijven en de overheid ten opzichte van elkaar zaten. Hoe kunnen partijen met min of meer hetzelfde doel voor ogen, soms zó langs elkaar heen werken?
Dat was voor mij de perfecte motivatie om aan dit proefschrift te schrijven: waar anderen belemmeringen zien, zie ik van nature vaak kansen en verbindingen. En wanneer die insteek wordt gedeeld, leidt dit in de praktijk tot geweldige resultaten waar scholen, bedrijven en overheid trots op zijn.
Met de resultaten van dit proefschrift hoop ik bij te dragen aan deze positieve benadering van samenwerking, omdat het leidt tot veel beter onderwijs en onderzoek. Of, zoals een collega van mij heeft bedacht: “het kan dus wél!”

In zijn proefschrift, waarin Pieter drie verschillende manieren van governance voor publiek-private samenwerkingen onderzocht, adviseert Pieter om de financiering voor publiek-private samenwerkingsverbanden weer uit de lumpsum te halen en te verbinden met eenduidig innovatiebeleid. Hiermee vergroot je de toekomstige betrokkenheid van bedrijven. Daarnaast worden ook bestuurders van onderwijsinstellingen op een andere manier geprikkeld.

Lees hier de samenvatting van het proefschrift. De integrale versie (in Engels) van zijn proefschrift is hier te vinden.

ScienceGuide publiceerde op 16 december jl. een uitgebreid interview met Pieter over zijn proefschrift.

 

 

 

Deel dit artikel