Nieuws - 29 april 2021

Oproep aan nieuwe kabinet: Meer aandacht voor techniekonderwijs

Meerdere maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden roepen het te vormen nieuwe kabinet op meer aandacht voor techniekonderwijs te hebben tijdens de komende kabinetsperiode. Zo riep Techniekpactvoorzitter Thea Koster dringend op tot meer aandacht voor structurele tekorten in de technische sector. Het Platform Talent voor Technologie (PTvT) blikt terug op vijf mijlpalen van de afgelopen vier jaar en geeft het nieuwe kabinet in vijf investeringsdoelen een voorzet om de al behaalde resultaten de komende jaren verder te laten groeien. En de tien Nederlandse Topsectoren roepen op om juist nu ook te investeren in menselijk kapitaal.

Thea Koster, voorzitter van Techniekpact, deed onlangs een dringende oproep aan het nieuwe kabinet om meer aandacht te hebben voor structurele tekorten in de technische sector. Ze deelde daartoe haar oproep ook met verkenner Tjeenk Willink.

Techniekpactvoorzitter Thea Koster: ‘Er moet in de basis wat veranderen’

Centraal hierin staat de noodzaak voor meer aandacht voor wetenschap en techniek in het hele onderwijs. Kinderen komen zo al op jonge leeftijd in aanraking met techniek, technologie en digitalisering, wat op haar beurt in de toekomst de instroom van werknemers in de technologische sector vergroot.

Ook pleit Koster ervoor dat de vraag en ontwikkelingen vanuit de sector centraal komen te staan in het technisch beroepsonderwijs. Daarnaast moeten alle mogelijkheden op het gebied van een leven lang ontwikkelen en het oplossen van het docententekort worden benut.

Thea Koster bracht haar boodschap ondermeer naar voren bij een interview met New Business Radio, dat je hier kunt terugluisteren.

PTvT: Vijf investeringsdoelen voor kabinetsperiode 2021-2025

Voor de verkiezingen vorige maand blikten wij als Platform Talent voor Technologie (PTvT) terug op vijf mijlpalen die gedurende de afgelopen vier jaar zijn gerealiseerd. Zo blijkt uit de resultaten van onze W&T-enquête dat inmiddels 70 van de basisscholen onderwijs geeft in Wetenschap & Techniek (W&T). Verder steeg de interesse van meiden van 9-17 jaar in techniek met 23 procent (onderzoek Bèta&TechMentality), werden er 78 Sterk Techniek-regio’s opgezet en 84.000 studenten profiteren inmiddels van publiek-private samenwerkingen. Ook werd samen met de SER een actie-agenda opgesteld voor een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen.

Tegelijkertijd blijven we in beweging, want we zijn er nog lang niet. Daarom gaven we het nieuwe kabinet in vijf investeringsdoelen een voorzet, waarin besloten ligt wat er voor nodig is om de behaalde resultaten de komende kabinetsperiode optimaal verder te laten groeien.

Om alle jongeren met technologie en ict in aanraking te brengen pleiten we ervoor dat alle leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs W&T-onderwijs krijgen. Daarnaast is het belangrijk om meer diverse doelgroepen aan te spreken om te kiezen voor technische studies en beroepen. En om behaalde resultaten de komende jaren een verdere impuls te geven zouden investeringen in hybride leeromgevingen, een leven lang ontwikkelen en het continueren van bestaande structuren nodig zijn.

Hier lees je meer over de voorzet die we het nieuw te vormen kabinet in vijf investeringsdoelen meegeven.

Topsectoren: Juist nu investeren in mensen

De tien Nederlandse Topsectoren roepen op om juist nu te blijven investeren in mensen. In haar gepubliceerde Position Paper bepleiten zij hiervoor een investering van 50 miljoen per jaar in de komende vier jaar. Die investering is hard nodig om technologie en innovatie goed te blijven benutten.

Met deze investering wordt een opschaling van de Learning Communities gerealiseerd. Dit zijn duurzame samenwerkingsverbanden waarin werken, leren en innoveren dicht tegen elkaar aan zijn georganiseerd. Daarin doen mensen de juiste kennis en vaardigheden op om de technologie van morgen en overmorgen in te kunnen zetten.

Deel dit artikel