Nieuws - 10 september 2020

Onderwijsontwikkeling in het bedrijfsleven, ondanks corona of juist nu!

Negen mbo’ers van Gilde Opleidingen Venlo hebben de door hun ontwikkelde producten opgeleverd aan VDL Konings. Dit is het gevolg van een bijzondere samenwerking tussen VDL Konings en Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Maak en Smart Industrie.

Groei

“We hebben het allemaal als boeiend en leerzaam ervaren”, concluderen zowel Roy Driessen (project engineer bij VDL Konings), Albert de Graaf (docent Gilde Opleidingen) als Raf de Kok en Willem Hermans (vierdejaars mbo-studenten mechatronica). Willem vertelt enthousiast hoe fijn het is om buiten de schoolmuren te leren. In plaats van eerst de voorgeschreven theorie op school te behandelen krijgen de studenten les in het bedrijf, maken gebruik van de aanwezige voorzieningen en leren relevante kennis op te zoeken en te gebruiken. De school en het bedrijf werken samen om de leervraag van de student te beantwoorden. De studenten werken dit projectmatig uit aan de hand van een concrete klantvraag. “Naast les van onze docenten, kregen we ook les van medewerkers van VDL Konings. Dan kun je theorie en praktijk direct samenbrengen. Dit maakt de opleiding veel leuker en interessanter”, aldus Willem

Win-win situatie

Jeroen Boekema (directeur VDL Konings): “Opleiden en doorontwikkelen vinden we erg belangrijk. Deze samenwerking met het CIV heeft ons bedrijf en het beroepsonderwijs dichter bij elkaar gebracht. De jongeren worden opgeleid tot de beste vakmensen en onze medewerkers kunnen zich blijven doorontwikkelen, doordat zij ook de kennis van de docenten en studenten meekrijgen Op die manier ontstaat er een win-win situatie voor studenten en medewerkers, voor bedrijf en school.” Het hoger liggende doel, vertelt Jeroen, is niet alleen om de juiste mensen te vinden en te behouden voor VDL, maar om deze mensen op te leiden voor de complete maak- en smart industrie in de regio Noord- en Midden Limburg. “Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.”

Boeiend

De opdracht voor de studenten was om oplossingen te bedenken voor verbeteringen in het productieproces met behulp van elektronica en Embedded Systems (is een elektronisch systeem dat is geïntegreerd in producten, met de bedoeling deze een vorm van intelligent gedrag te bezorgen). Als project engineer bij VDL in Swalmen schoof Roy regelmatig (online) aan bij de studenten als er vragen waren. Negen mbo’ers zijn in groepjes aan de slag gegaan. Zij hebben het hele proces meegemaakt: van klantvraag naar ontwerp, tot de uiteindelijke oplevering van het door hen ontwikkelde prototype. Roy: “Voor mij ontzettend boeiend om te zien. Studenten kunnen meer uitzoeken, omdat zij simpelweg meer tijd beschikbaar hebben. Dit heeft concrete informatie en oplossingsrichtingen opgeleverd waar we als bedrijf ook daadwerkelijk iets mee kunnen. Dat is ook de kracht van deze samenwerking.”

Trots

Maar de opgestelde planning kon al snel in de prullenbak. Kort na de start kregen ze te maken met coronamaatregelen. In het bedrijf lessen volgen en werken aan hun project mocht niet meer. Met een grote lach op zijn gezicht vertelt docent Albert dat er, ondanks de beperkingen van het coronavirus, van thuis uit met behulp van online hulpmiddelen een mooi resultaat is neergezet. Hij heeft zijn jongens zien groeien in de jaren dat ze de opleiding mechatronica gevolgd hebben. De studenten zijn eerst op een basisniveau gebracht om uiteindelijk projectmatig te kunnen werken aan een reële bedrijfsopdracht. “Dat vind ik knap en mooi om te zien, het geeft mij veel voldoening”, vertelt docent Albert trots.

RIF: januari 2021 volgende ronde

CIV Maak en Smart Industrie ontving begin 2019 een subsidie om hun doelen waar te maken. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar opnieuw de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. De eerstvolgende ronde is in januari 2021. Ook een aanvraag doen?  Platform Talent voor Technologie is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie, die samenwerkingen kan ondersteunen bij een RIF-aanvraag en het uitvoeren van plannen. Kijk voor meer informatie op https://www.investeringsfondsmbo.nl/

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de Maak en Smart Industrie is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijven en overheid. Met praktijkgericht hybride onderwijs stimuleren zij iedereen om zich een leven lang te ontwikkelen tot de beste vakmens. Ze voorzien professionals van de juiste skills en kennis in de nieuwste technologieën door praktijkgerichte (om- en bij-) scholing. Zo zorgen ze ervoor dat het mbo en hbo-onderwijs nauw aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. 

Deel dit artikel