Nieuws - 9 april 2020

Nieuwe toepassing vanuit het Bèta&TechMentality-model: de Bèta&TechMentality-scan

Het Bèta&TechMentality-model krijgt steeds meer toepassingen om middelbare scholen en onderwijsinstellingen wegwijs te maken in hoe ze hun technisch onderwijs zo aansprekend mogelijk kunnen inrichten. De nieuwste toepassing is de Bèta&TechMentality-scan.

De Bèta&TechMentality-scan komt voort uit het Bèta&TechMentality-model. Dit model is als een ‘bril’ waarmee scholen nog scherper naar motivaties, belemmeringen en mogelijke interesse van jongeren voor techniek en technologie kunnen kijken. Het Bèta&TechMentality-model onderscheidt vijf verschillende bètatypes: de Vernieuwer, de Ontdekker, de Creatieve Maker, de Doener en de Maatschappelijke Toepasser. Deze types voorkomen dat jongeren als één uniforme groep worden behandeld als het om techniek en technologie gaat. Dankzij de types zien onderwijsinstellingen sneller wat nodig is om al die verschillende jongeren met hun diverse drijfveren te inspireren.

Wat doet de scan?

De Bèta&TechMentality-scan laat onderwijsteams kort kennismaken met het Bèta&TechMentality-model en de vijf verschillende bètatypes. Daarnaast geeft de scan ze inzicht in hoeverre hun onderwijs, (LOB-)activiteiten en communicatie aansluit bij wat deze verschillende typen jongeren drijft en aanspreekt op het gebied van techniek en technologie. Het invullen van de scan is op zichzelf al leerzaam door de filmpjes, tips en achtergrondinformatie die getoond worden. Zo wordt het gemakkelijker verschillende invalshoeken te kiezen en uit te proberen en lessen en activiteiten te vullen met inspirerende verhalen en contexten.

Wat kan een school met de resultaten?

De scan laat zien in hoeverre een school inzichten van het Bèta&TechMentality-model al toepast. Daarnaast krijgt de school concrete tips en manieren om deze inzichten verder of meer te gebruiken in onderwijs of LOB-activiteiten. Er wordt een goed beeld gegeven van hoe de school of het samenwerkingsverband de inzichten uit het model gerichter kan inzetten om verschillende typen jongeren aan te spreken. De uitkomsten van de scan kunnen gebruikt worden als gespreksstarter om verder aan de slag te gaan met het enthousiasmeren van jongeren voor techniek en technologie.

Probeer hier de Bèta&TechMentality-scan: www.betatechmentalityscan.nl 

Deel dit artikel