Nieuws - 4 november 2019

Nieuwe reeks webinars: ‘Organisatie van wetenschap- en techniekonderwijs’

In november brengt Jet-Net & TechNet in samenwerking met TechYourFuture een nieuwe webinarserie uit, speciaal voor schoolleiders in het primair onderwijs. De serie ‘Organisatie van W&T-onderwijs’ zoomt in op de organisatorische kant van starten met – en verankeren van – wetenschap en technologie op de basisschool. Het eerste webinar staat gepland op dinsdag 19 november van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Carla Roos van Jet-Net & TechNet: “Jonge kinderen zijn fantastische onderzoekers. Tijdens de webinars ontdekken schoolleiders hoe ze hier met het onderwijs op hun school zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Hoe kunnen zij het vuur bij leerlingen ontsteken en hun talenten aanwakkeren? Wetenschap & Techniek biedt daarvoor veel aanknopingspunten, zeker wanneer het gebaseerd is op Onderzoekend en Ontwerpend leren. De webinars zijn speciaal ontwikkeld voor schoolleiders om hen hierin op weg te helpen.”

Inhoud van de serie
De serie bestaat uit drie afleveringen van een uur. In iedere aflevering deelt een inhoudelijk expert de laatste inzichten uit onderzoek en belicht een ervaringsdeskundige schoolleider of W&T-coördinator de praktijk. Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en W&T-coördinatoren die zich bezighouden met organisatie, visie en beleid van wetenschap- en techniekonderwijs op hun school krijgen kennis en inspiratie aangereikt en hebben ruime gelegenheid om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen. De webinars zijn met elkaar verbonden, maar ook goed los van elkaar te volgen. Dit zijn de data en onderwerpen:

  • Webinar 1: Visie en beleid voor W&T – dinsdag 19 november 2019, 9.00-10.00 uur
    Dit webinar zoomt in op het belang van het hebben van een visie: waarom wil jouw school W&T-onderwijs aanbieden? Gastsprekers bij dit webinar zijn dr. Hanno van Keulen, lector leiderschap in onderwijs aan de Hogeschool Windesheim, en Adelien Buruma, bovenschools W&T-coördinator bij PCBO Tytsjerksteradiel.
  • Webinar 2: Leiding geven aan verandering – dinsdag 14 januari 2020, 9.00-10.00 uur
    Het tweede webinar gaat over veranderen: hoe geef je de verankering van W&T vorm binnen het schoolteam en zorg je voor draagvlak? Sprekers zijn binnenkort te vinden op de website.
  • Webinar 3: W&T verankeren – dinsdag 17 maart 2020, 9.00-10.00 uur
    In het laatste webinar in deze reeks staat de vraag centraal: ‘Hoe geef ik W&T een vaste plek in ons onderwijs?’ Sprekers zijn binnenkort te vinden op de website.

Aanmelden
Deelname aan de webinars is kosteloos en laagdrempelig. Deelnemers loggen in op hun eigen computer, vanaf de eigen werkplek. Direct vragen stellen is mogelijk en na afloop krijgen deelnemers de materialen en links die tijdens de webinar zijn besproken, per mail toegestuurd. Aanmelden kan via www.jet-net.nl/webinar

Drempels wegnemen
Annelies Siezenga, directeur van CBS De Wadden-Molenwijk in Haarlem, heeft veel aan de webinars gehad: “Ik ben me er sterk van bewust dat wij in het onderwijs een opdracht hebben om kinderen op te leiden voor de toekomst en toekomstige beroepen. Dat vraagt om aandacht voor techniek. Ik was benieuwd hoe andere scholen hier serieus werk van maken, en ook naar de koppeling naar Onderzoekend en Ontwerpend Leren. De webinars hebben vooral drempels weggenomen: er zijn al ontzettend veel lesmaterialen, proefjes, tips en lesideeën voorhanden. Je kunt met simpele materialen al heel veel doen, zonder dat je als leerkracht heel handig moet zijn. En je kunt gewoon beginnen, kijken hoe het gaat, en van daaruit je visie verder ontwikkelen en aanscherpen.”

Over Jet-Net & TechNet
Jet-Net & TechNet is een netwerk van honderden bedrijven en scholen met als doel om jongeren een reëel en positief beeld te geven van technische beroepen. We koppelen bedrijven en scholen aan elkaar en inspireren samen jongeren vanuit een technologische invalshoek bij het maken van een bewuste keuze voor hun toekomstige studie en carrière. Jet-Net &TechNet is onderdeel van Platform Talent voor Technologie. Meer informatie: www.jet-net.nl

 

 

Noot voor redactie, niet voor publicatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Naam: Catherine Tadema, corporate communicatieadviseur

Telefoonnummer: 0348 744235 of 06 57674290

e-mail: c.tadema@ptvt.nl

 

Deel dit artikel