Nieuws - 11 december 2020

Nieuwe mkb-route in het hbo: winst voor het bedrijf en de student

Vanaf december 2020 gaat het landelijke programma ‘Mkb-route in het hbo’ van start; een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en MKB-Nederland. Samen met zeven pilots wordt ingezet op het versterken van werkend leren in het hbo (mét leerarbeidscontract) in Nederland.

Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. De nieuwe ‘Mkb-route in het hbo’ draagt hieraan bij door studenten vroegtijdig te koppelen aan het midden-en kleinbedrijf (mkb) in werkend leren trajecten. Het mes snijdt aan twee kanten: het bedrijf haalt nieuwe kennis naar binnen en kan eigen medewerkers laten scholen, en studenten kunnen zich goed voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Een ‘Mkb-route in het hbo’ betreft een opleiding AD of Bachelor waarin leren en werken tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar verbonden is, (zoals bijvoorbeeld in de BBL in het MBO, waar voor het grootste deel het leren plaatsvindt op de werkplek), én waarbij de (leer)werkplek van de student zich bevindt in het mkb (geformaliseerd in een tripartiete overeenkomst tussen student, hogeschool en mkb-bedrijf of leerarbeidscontract). Deze werkend leren trajecten kunnen worden uitgevoerd binnen hbo-opleidingen. Bedrijven, hogeschool en branchevereniging werken samen aan voor mkb relevante opleidingstrajecten voor mbo geschoolde werkenden, zij-instromers en initiële studenten (met extra aandacht voor doorstroom van studenten in mbo-bbl). Binnen deze kaders kennen ‘Mkb-routes in het hbo’ variëteit in opzet, inrichting en uitvoering al naar gelang de behoefte van bedrijven en studenten in die regio of sector.

De praktische uitvoering van de ‘Mkb-route in het HBO’ ligt in handen van het programmateam bestaande uit VNO-NCW/MKB-NL, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Platform Talent voor Technologie voert vanuit haar label Katapult de projectleiding en -ondersteuning uit.

Lees meer informatie in het digitale magazine of bekijk de website.

Deel dit artikel