Nieuws - 10 juli 2020

Nieuwe cijfers technisch onderwijs vmbo-mbo: aantallen, profielkeuze en doorstroom

In Nederland heeft één op de vijf werkende mensen een technisch beroep. De laatste jaren zien we echter dat het steeds minder goed lukt om technische vacatures te vullen. Hierbij is vooral de vraag naar middelbaar opgeleide vakmensen groot. Kan het vmbo- en mbo-onderwijs aan deze vraag voldoen? Platform Talent voor Technologie analyseerde cijfers van DUO wat betreft het aantal leerlingen op het vmbo, de profielkeuze en de doorstroom naar een technische mbo-opleiding.

Klik hier om direct de cijfers per provincie te bekijken

Friesland en Overijssel: forse krimp leerlingaantallen

In Nederland wordt een krimp verwacht wat betreft het aantal vmbo-leerlingen. Dit geldt met name voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van twee ontwikkelingen: dalende geboortecijfers (met als gevolg zogenaamde ‘krimpregio’s) en opwaartse druk: leerlingen gaan vaker naar havo/vwo/vmbo-tl dan naar vmbo-bb en -kb.

Het aantal leerlingen zal per 2033 waarschijnlijk het meest afnemen in Friesland en Overijssel (beiden een daling van 25 procent ten opzichte van 2019). Ook wordt een flinke daling voorzien in Drenthe (24 procent) en Groningen (21 procent). In sommige provincies wordt een minder sterke daling verwacht, zoals in Utrecht (12 procent) en Noord-Holland (13 procent). In Zuid-Holland wordt met 8 procent de minste leerling-krimp verwacht.

Daling vmbo-leerlingen met technisch profiel – Zuid-Holland, Groningen en Limburg uitzondering

Hoe verdelen vmbo-leerlingen zich over de verschillende profielen? De meest gekozen profielrichtingen zijn niet- technisch: Dienstverlening en producten en Zorg en Welzijn. Het percentage leerlingen dat kiest voor een technisch profiel (zoals Mobiliteit en transport) is in de afgelopen tien jaar tijd gedaald van 22 naar 19 procent.

Deze dalende trend zien we ook terug in de regionale cijfers. Een uitzondering hierop zijn de provincies Zuid-Holland, Groningen en Limburg. In deze regio’s is het aandeel leerlingen met een technisch profiel afgelopen tien jaar juist gestegen. Provincies waarin het aandeel technische leerlingen in 2019/2020 hoger is dan het Nederlands gemiddelde, zijn Groningen, Friesland en Zuid-Holland.

Goede doorstroom naar technische mbo-opleiding

Van alle leerlingen (dus ook de leerlingen zonder technisch profiel) stroomt 32 procent door naar een technische mbo-studie. De doorstroom van leerlingen mét technische profielen (vmbo-bb/-kb/-gl) richting technisch mbo is het grootst. Maar liefst 78 procent van de leerlingen met een technisch profiel stroomt door naar een technische mbo-studie.

Daarnaast gaat een klein deel van de leerlingen uit niet-technische profielen (16 procent) en vanuit intersectoraal profiel Dienstverlening en Producten (28 procent) voor een technische opleiding. In absolute aantallen stromen vanuit het technische profiel Produceren, Installeren en Energie de meeste leerlingen door naar technisch mbo: bijna 4000.

Kortom: uit de analyse blijkt dat het totale aantal leerlingen op het vmbo zal afnemen en laatste tien jaar het aandeel leerlingen dat voor een technisch profiel kiest, is gedaald. Maar áls een leerling voor een technisch profiel heeft gekozen, is de kans dat hij of zij doorstroomt naar een technische mbo- opleiding groot.

Deel dit artikel