Nieuws - 14 juni 2021

Technische arbeidsmarkt: lichte toename van het aantal vrouwen; instroom onderwijs dalende

Het aantal vrouwen op de technische arbeidsmarkt neemt voorzichtig toe.  Momenteel oefenen 226.000 vrouwen in Nederland een technisch beroep uit; in 2013 was dit aantal 162.000. Het totaal aandeel ligt echter nog pas op 14%. De bouwsector kent relatief de grootste stijging. Daar werken nu 6.000 vrouwen in een technische functie; een verdrievoudiging ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die 14 juni 2021 is gepubliceerd tijdens de Jaarconferentie Techniekpact.

‘Een positieve ontwikkeling, maar het is echter een kleine stap in de juiste richting’, aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster. ‘De technische sector in zijn totaliteit zal snel veel meer vrouwelijke werknemers moeten weten te trekken om alle uitdagingen die er liggen aan te kunnen. Denk alleen maar eens aan de energietransitie en wat daar voor nodig is. Het is nu het moment om hier het verschil te gaan maken. Zeker ook omdat de instroomcijfers in het voortgezet onderwijs, ook die van meisjes, helaas een dalende lijn kent. De turbo moet erop.’

Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie: “Goed om te zien dat er een lichte toename van het aantal vrouwen op de technische arbeidsmarkt is. Het lage aantal meisjes dat voor techniek kiest in vmbo en mbo is al jarenlang veel te laag. Ook in andere sectoren zien we nu – na jarenlange stijging – een licht dalende trend van de instroomcijfers voor meisjes. Mocht deze trend zich doorzetten dan komen hiermee op de langere termijn de (economische) groeikansen voor Nederland onder druk te staan. We moeten deze lijn nu keren. Ook de instroom qua arbeidsmarkt moet in een veel  hogere versnelling.  Daarom hebben we samen met partners binnen het Techniekpact gewerkt aan een uitvoeringsagenda om dit thema echt op de agenda te zetten. Dit plan hebben we ook ingediend bij het Nationaal Groeifonds.”

De Monitor Techniekpact geeft een feitelijk beeld van de ontwikkelingen in het onderwijs en arbeidsmarkt aangaande techniek. De meest opvallende ontwikkelingen en trends:

  • Het aantal vrouwen met een technisch beroep steeg van 201.000 in 2018 naar 226.000 in 2020. Het totaal aandeel van vrouwen in een technisch beroep bedraagt momenteel 14%. De bouwsector en de ICT-sector zijn qua stijging de koplopers. De ICT-sector kent in absolute aantallen de grootste stijging. Tussen 2013 en 2020 zijn er 30.000 vrouwen met een ICT-beroep bijgekomen, een stijging van 83%. Het totale aandeel vrouwen in ICT-beroepen bedraagt 16%.
  • Het aantal personen met een technisch beroep is tussen 2013 en 2020 gestegen van 1.395.000 naar 1.573.000. Specifiek voor de ICT-beroepen zijn deze aantallen 276.000 in 2013 en 406.000 in 2020.
  • Het aandeel leerlingen dat kiest voor een n-profiel (natuur) op havo en vwo neemt verder af. Vooral bij jongens is er sprake van een negatieve trend. Bij de meisjes is een begin van eenzelfde negatieve trend zichtbaar.

Jongens

Havo: van 47% (2014/2015) naar 40% (2020/2021)
Vwo: van 66% (2015/2016) naar 60% (2020/2021)

Meisjes
Havo: van 39% (2018/2019) naar 37% (2020/2021)
Vwo: van 60% (2017/2018) naar 58% (2020/2021)

  • In het voortgezet onderwijs geven vrouwen steeds vaker bètatechnische lesuren. Ten opzichte van 2009 is het aandeel dat door vrouwen wordt gegeven gestegen met 27% naar 37% in 2019.

De Monitor Techniekpact is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid en geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Ze maakt zichtbaar wat de trends zijn en waar de uitdagingen liggen. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de beschikbare arbeidsmarkt- en onderwijscijfers altijd toegankelijk zijn via www.techniekpactmonitor.nl

Deel dit artikel