Nieuws - 10 maart 2021

Nieuw kennis- en ondersteuningsprogramma voor SLIM

Platform Talent voor Technologie gaat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een kennis- en ondersteuningsprogramma rond de SLIM-subsidieregeling verzorgen.

Met SLIM wil het ministerie leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. Daarom stelt zij vanaf 2020 jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven in het mkb die leren en ontwikkelen stimuleren. Daarnaast maakt het ministerie € 1,2 miljoen vrij om leren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector te bevorderen.

Rol Platform Talent voor Technologie
In 2021 worden naar verwachting de aanvragen van zo’n 30-50 samenwerkingsverbanden en 1500 kleinere initiatieven van individuele mkb’ers toegekend. PTvT ondersteunt deze bedrijven:

  • Door een lerend netwerk voor ze op te zetten waarbinnen ze elkaar motiveren en aan elkaar en andere ondernemers laten zien wat werkt en hoe knelpunten worden opgelost. De SLIM-samenwerkingsverbanden krijgen hierbij extra aandacht.
  • Door in samenwerking met het ministerie goede voorbeelden in de schijnwerpers te zetten en praktische know-how beschikbaar te stellen over een leerrijke werkomgeving.

Het doel van het lerend netwerk is om de praktische kennis over leven lang ontwikkelen te versterken en te delen met zoveel mogelijk ondernemers. Om dat te bereiken leggen we verbinding met relevante regelingen en regionale en landelijke initiatieven, zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. We bouwen voort op het MKB!dee-kennisprogramma dat PTvT sinds 2018 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert en koppelen de opgedane kennis aan andere activiteiten van het ministerie van SZW rondom het delen en verspreiden van wetenschappelijke- en praktijkkennis.

Waarom SLIM?
De arbeidsmarkt is constant in beweging en nieuwe ontwikkelingen blijven komen. In een leerrijke werkomgeving kunnen ondernemers én hun werknemers deze veranderingen het hoofd bieden. Bedrijven met een leerrijke werkomgeving helpen medewerkers zich te ontwikkelen en productief te blijven. Bovendien zijn ze aantrekkelijker voor nieuw personeel. De kans dat een medewerker vertrekt naar een andere werkgever is immers een stuk groter als hij of zij onvoldoende uitgedaagd wordt. Door personeel te helpen om zich te blijven ontwikkelen, zorg je daarnaast voor duurzame inzetbaarheid. Met behulp van de SLIM-subsidie kun je hieraan werken.

Individuele mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van niet meer dan € 50 miljoen, kunnen tussen 2 en 31 maart 2021 weer SLIM-subsidie aanvragen. Het maximaal aan te vragen bedrag in dit tijdvak is € 24.999. Download de Menukaart Slim-regeling voor een toelichting op subsidiabele activiteiten. Het tijdvak voor de samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, O&O fondsen en/of werkgeversverenigingen wordt naar verwachting later dit jaar bekendgemaakt.

Meer informatie over de SLIM-regeling en ervaringen van andere ondernemers vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Deel dit artikel