23 juni 2022

Netwerk integratieseminar – Landelijk netwerk Learning Communities

Klik hier voor meer informatie en aanmelden (volgt nog).

Save the date
Op 23 juni organiseert het Landelijk netwerk Learning Communities van Topsectoren en NWO een bijeenkomst waarin we:

  • Dieper ingaan op de thema’s en contexten van het onderzoek naar leren-werken-innoveren (onderzoeksprogramma Learning Communities).
  • Verslag doen van de integratie van kennisbasisinstrumenten en opleidingen
    die ons collectief vermogen voor de maatschappelijke missies versterken.
  • Doordenken welke consequenties learning communities als tussenorganisaties hebben voor de thuisorganisaties zoals we die nu (nog) kennen en hoe die transitie kan worden ondersteund

Het Netwerk Learning Communities richt zich op het potentieel van de driehoek leren-werken-innoveren en het vergroot de zichtbaarheid en onderlinge betrokkenheid van:
1) de plaatsen waar die samenwerking vorm krijgt
2) de methodologie die hierbij worden toegepast of onderzocht en
3) de mensen die hierbij betrokken zijn (beleid, praktijk, onderzoek).

Deel dit artikel