Nieuws - 30 oktober 2020

MKB!dee weer open voor aanvragen

MKB!dee helpt ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel. Ondernemers die een innovatieve oplossing bedenken om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, kunnen vanaf 20 oktober 2020 weer een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

Met MKB!dee ondersteunen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mkb-ondernemers die een goed idee hebben om in de ontwikkeling van werknemers te investeren. De ondernemers sporen zelf de knelpunten op en bedenken daar een innovatieve oplossing voor. Ondernemers die een goed idee hebben om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, kunnen tot 19 januari 2021 weer een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Voor deze module geldt een plafond van 10 miljoen euro waarvan ten minste € 2,7 miljoen beschikbaar is voor aanvragen van kleine ondernemingen of een samenwerkingsverband waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine onderneming is.

Overweeg je een aanvraag?

Voorwaarden

De regeling is op enkele punten gewijzigd. Zo is het toepassen van relevante gedragswetenschappelijke inzichten als rangschikkingscriterium komen te vervallen. Uiteraard is het wel zo dat de regeling het doel heeft gedrag binnen de onderneming te veranderen met positief effect op de leercultuur.

Een project wordt hoger gerangschikt als de projectresultaten een grotere bijdrage leveren aan:

  • Investeringen die zorgen voor meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie; of
  • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Klik hier voor meer informatie en voorbeelden van mkb-ondernemers die al met een MKB!dee project zijn gestart.

Deel dit artikel