Nieuws - 20 oktober 2020

Katapultweek 2020: tien jaar publiek privaat samenwerken

Katapult houdt zich al tien jaar bezig met publiek privaat samenwerken van scholen en bedrijven binnen het beroepsonderwijs. Tijdens de Katapultweek kan iedereen vanuit huis gratis sessies volgen over een breed aantal thema’s. Of kennismaken met de innovatieve werkende concepten waarmee de afgelopen jaren ruim ervaring is opgedaan.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Katapult.

27 oktober: plenair programma

Op dinsdag 27 oktober zal de Katapult van start gaan met bijzondere gasten in een prikkelend plenair programma. Jacco Vonhof (MKB Nederland) over welke kansen hij ziet voor het mkb in samenwerking met het onderwijs. Doekle Terpstra (Techniek Nederland) schijnt zijn licht over de aanhoudende tekorten in de Technieksector. Marjolein ten Hoonte (Randstad groep) schetst de huidige situatie op de arbeidsmarkt en buigt zich met Hans de Jong (Philips Nederland) over de vraag wat dit betekent voor het bedrijfsleven.

2 t/m 5 november: Thuis- festivalprogramma

Na de aftrap volgt de Katapultweek. Stel jouw eigen festivalprogramma samen! Meld je bijvoorbeeld aan voor: ‘Hart voor de zaak’.

Hart voor de zaak: Over hoe we het mkb nog meer laten profiteren van pps
Datum: 4 november van 14.45 tot 15.45 uur

Van de ruim tienduizend partners van pps is tachtig procent mkb. Tegelijkertijd werkt ruim negentig procent hiervan nog helemaal niet samen met het onderwijs. Een gemiste kans omdat door samen te werken zoveel – letterlijke en figuurlijke – winst te behalen valt. Er zijn pps’en die heel wat te bieden hebben voor het mkb. Cleantech Center bijvoorbeeld, deze pps koppelt bedrijven met een vraagstuk op het gebied van duurzaamheid aan studenten mbo, hbo en wo en scholieren uit het vo. In challenges pakken studenten, samen met bedrijven, duurzaamheidsvraagstukken aan. Inmiddels zijn er meer dan 180 van dit soort challenges gehouden die het mkb de nodige kennis en oplossingen hebben verschaft. Twee ondernemers vertellen wat hen dat heeft opgeleverd.

Aan de hand van de ondernemerservaringen bij pps’en verkennen we in deze sessie hoe je het mkb kunt betrekken. Welke werkende modellen zien we hiervoor binnen Katapult? Vervolgens onderzoeken we met ondernemers, beleidsmakers en pps’en hoe we nog veel meer mkb van pps kunnen laten profiteren.

Met bijdragen van:
Martin Snijder (Cleantech Center)
Hanneke Siebelink (eigenaresse duurzame modewinkel)
Reinier Gieteling (directeur Redon Bouw BV)
Cyriel Mentink (CHILL)

Deel dit artikel