Nieuws - 11 maart 2021

Jongeren met een migratieachtergrond: onbenut potentieel voor de technieksector

Jongeren met een migratieachtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo, dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. CBS-cijfers wijzen uit dat we in het mbo maar liefst 14.000* potentiële technici mislopen. Dit terwijl de technische sector zit te springen om technische vakmensen. Youngworks deed, in opdracht van Platform Talent voor Technologie, onderzoek naar de ervaringen van jongeren met een migratieachtergrond die juist wél voor techniek hebben gekozen. Tijdens de webinar op 9 maart deelden we de resultaten van dit onderzoek.

Lees het volledige rapport met resultaten en adviezen

Bekijk de infographic met een samenvatting van het onderzoek

Kijk de filmpjes van de webinar terug

 

Weinig in aanraking met techniek
We voerden gesprekken met 27 jongeren met een Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse of Turkse migratieachtergrond. Allen kozen zij voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo. Marijn van Dongen, projectleider bij PTvT: “Uit de gesprekken bleek dat voor hen de keuze voor technische opleidingen niet vanzelfsprekend was. Ten eerste doen zij vaak weinig ervaringen op met techniek. Vaker dan jongeren met een Nederlandse achtergrond groeien ze op in Randstedelijk gebied. Ze missen schuren, werkplaatsen en garages waarin ze aan de slag kunnen.”

Eerste techniekervaring op middelbare school
Pas op de middelbare school komen deze jongens en meiden voor het eerst in aanraking met techniek. Terwijl deze jongeren vaak wél interesse in techniek hebben, dat blijkt onder ander uit het feit dat zij veel technische YouTube video’s of tv-programma’s bekijken.

Een betrokken techniekdocent en mentor
Deze resultaten tonen aan dat een gevarieerd en breed aanbod van techniek op school belangrijk is. Maar die eerste positieve kennismaking met techniek is meestal nog niet genoeg om de keuze voor techniek te maken. Van Dongen: “We zien bij deze jongeren dat er meer nodig is. Ze hebben een extra duwtje in de rug nodig. Bijvoorbeeld van een mentor of decaan die het plezier of talent voor techniek herkent, dit stimuleert en zelfvertrouwen geeft. Bij veel jongeren die we spraken, vervulde een docent een actieve rol bij het advies voor profiel- en studiekeuze.” Ook spelen ouders een sleutelrol: het is voor jongeren met een migratieachtergrond een voorwaarde dat hun familie positief is over een technische toekomst.

Uitzonderingspositie
Jongeren met een migratieachtergrond zijn zich bewust van hun uitzonderingspositie in de overwegend witte technieksector. Hoewel enkele jongeren voordelen ervaren en hun unieke positie als voordeel zien, ervaren de meeste jongeren in dit onderzoek hun migratieachtergrond als nadeel in de techniekwereld. Hoe verder jongeren in hun studieloopbaan zijn en hoe meer ervaringen ze opdoen in de beroepspraktijk, hoe vaker ze met onbewuste vooroordelen geconfronteerd worden.

Ander perspectief
“Voor ons is dit een interessant onderzoek”, zegt Yorick van der Steen, programmanager ‘Nieuw Talent’ bij OOMT. “We zien verschillen bij bedrijven in onze sector. Bedrijven waar alleen medewerkers met een Nederlandse achtergrond werken, bedrijven waar alleen medewerkers met een migratieachtergrond werken, bedrijven die een heel duidelijk diversiteitsbeleid hebben en bedrijven waar dit eigenlijk vanzelf gaat. Het onderzoek geeft een kijk op de situatie vanuit een ander perspectief. Ik vind het dan ook mooi dat dit onderzoek positief is ingestoken: er liggen zoveel kansen en soms kun je met kleine veranderingen al een groot verschil maken. Vanuit OOMT willen we het onderwerp diversiteit bijvoorbeeld meenemen in trainingen, gesprekken over werkgeverschap en activiteiten voor leermeesters.”

Verder lezen?
De kennis uit het onderzoek deelt Platform Talent voor Technologie met scholen en bedrijven én we ondersteunen hen bij ontwikkelen van een aanpak. Zodat alle jongeren een kans krijgen om hun talent voor technologie, techniek en ict te ontdekken.

* cijfer via CBS

 

Deel dit artikel