Nieuws - 12 mei 2021

Jaarverslag 2020

Voor Platform Talent voor Technologie (PTvT) brak met 2020 ook een zeer uitdagend jaar aan, waarin we door de uitgebroken coronapandemie in een nieuwe werkelijkheid terechtkwamen. Dankzij de mogelijkheden van technologie konden wij, ondanks de extreme omstandigheden, al onze inspanningen erop richten om scholen en bedrijven zo goed mogelijk bij te staan. In het online jaarverslag geven wij u een impressie van onze activiteiten in 2020.

Dankzij de inventiviteit en flexibiliteit van veelal thuiswerkende collega’s, hebben we, ondanks de lastige omstandigheden, uitvoering kunnen geven aan onze missie: de veelomvattende en mooie wereld van technologie en ict op de kaart zetten bij jongeren. Ook de partijen in onze regionale netwerken hebben het afgelopen jaar doorzettingsvermogen en flexibiliteit getoond: digitaal lesaanbod werd razendsnel ontwikkeld en uitgevoerd, events werden verplaatst of vonden online doorgang, bedrijven steunden scholen met materialen en online expertise.

Er lijkt nooit een beter moment te zijn geweest om digitale en remote processen te versnellen. We spelen hierop in door samen met onze partners – de technische branches, O&O fondsen, vakbonden, ministeries, het bedrijfsleven en het onderwijsveld nieuwe digitale content en interventies te ontwikkelen, die de goede kansen die er voor jongeren in de technologie en ict sector liggen weerspiegelt. Zo geven we jongeren een realistisch beeld mee van een opleiding en carrière in de techniek op een manier die enthousiasmeert. PTvT heeft hier dan ook met volle kracht op ingezet en er blijven kansen om dit verder uit te breiden.

Met oog op het nieuw te vormen kabinet roepen wij de politiek op tot meer aandacht voor techniekonderwijs. Tijdens de afgelopen kabinetsperiode zijn mooie mijlpalen bereikt. Maar we zijn er nog lang niet, dus we blijven in beweging. We gaven het kabinet daarom een voorzet wat er voor nodig is om de behaalde resultaten optimaal verder te laten groeien de komende jaren. Zodat ook in de jaren die komen steeds meer jongeren hun talent voor technologie en ict blijven ontdekken!

Klik hier om het online jaarverslag te lezen.

 

Over Platform Talent voor Technologie
De integrale aanpak van PTvT bestaat uit gerichte netwerkondersteuning, waarbij kennisdeling en een regionale benadering centraal staan. Hierbij hanteren we een drietal kennispijlers: Beeldvorming, Onderzoek & Monitor en Samenwerking school en bedrijf.

In het jaarverslag leest u onder andere over onze activiteiten binnen Jet-Net & TechNet, Katapult, Techniekpact, Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen en EU STEM Coalition.

Deel dit artikel