Nieuws - 8 oktober 2020

EU-STEM coalitie genoemd in Europese Onderwijsplannen

Op 30 september 2020 lanceerde de Europese Commissie (EC) het ‘Digital Education Action Plan 2021 – 2027’ (DEAP), met als ondertitel ‘Resetting Education and Training for the Digital Age’. Met dit actieplan voor digitaal onderwijs wil de Europese Commissie het gebruik van technologie in het onderwijs en de ontwikkeling van digitale competenties ondersteunen. Een van de prioriteiten in de DEAP is het vergroten van de deelname van vrouwen aan STEM. Het DEAP noemt de EU-STEM coalitie als een van de partners voor het uitvoeren van activiteiten op dit thema. Platform Talent voor Technologie is de Nederlandse partner – en mede oprichter – van de EU-STEM coalitie. Dit Europese netwerk streeft naar beter STEM onderwijs in Europa.

Het DEAP 2021 – 2027 heeft twee hoofdprioriteiten:

  1. bevordering van de ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaand ecosysteem voor digitaal onderwijs
  2. versterking van digitale vaardigheden en competenties voor de digitale transformatie

Om deze doelstellingen te bereiken stelt het DEAP concrete acties voor, variërend van het bijwerken van het Europese kader voor digitale competentie tot de ontwikkeling van ethische normen voor AI en het gebruik van gegevens.

Vergroten deelname vrouwen aan STEM
Een van de belangrijkste prioriteiten van DEAP is het vergroten van de deelname van vrouwen aan STEM in samenwerking met het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT). Het DEAP stelt voor om de EU STEM-coalitie te ondersteunen bij het onderzoeken van manieren en middelen om de STEM-velden aantrekkelijker te maken voor vrouwen op basis van de STEAM-benadering: ‘verbeteren van zowel het genderevenwicht van studenten en academisch personeel als de toegang tot het opdoen van vaardigheden en competenties in dit hoognodige gebied’.

Parallel aan het DEAP publiceerde de Europese Commissie ook de “Mededeling over de verwezenlijking van de Europese onderwijsruimte tegen 2025”.  Opnieuw werd het belang van de STEAM-aanpak (en de toekomstige samenwerking met de EU STEM Coalition en EIT) benadrukt als middel om STEM- en IT-vakken en carrières aantrekkelijker te maken voor vrouwen.

 

Meer informatie over de EU-STEM coalitie: https://www.stemcoalition.eu/

Deel dit artikel