Nieuws - 30 oktober 2020

Elf nieuwe samenwerkingsverbanden binnen Regionaal Investeringsfonds mbo

Net als in de eerste helft van 2020 werden ook nu elf samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) gehonoreerd voor hun ambitieuze plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. En dat tegen de stroom in zou je kunnen zeggen. Want in de huidige situatie is het lastig voor bedrijven om harde toezeggingen te doen. Samen ontvangen ze ruim 9,5 miljoen euro om hun doelen waar te maken.

De elf samenwerkingen richten zich op een grote verscheidenheid aan opleidingsdomeinen. De belangrijkste daarvan zijn techniek en procesindustrie (vier), horeca en bakkerij (vier), zorg en welzijn (drie), handel en ondernemerschap (drie), mobiliteit en voertuigen (drie) en transport, scheepvaart en logistiek (drie). Onder de toekenningen zijn bijvoorbeeld:

  • Opschaler ‘Smart Maintenance – mbo’: De nieuwe interfaculteit Smart Maintenance ontwikkelt en implementeert een programma waarmee studenten uitstromen als ‘maintenance expert’. Daarmee geven ze vorm aan de ontwikkelingen die met Industry 4.0. op de procesindustrie afkomen.
  • Starter ‘EWA – Haaglanden’: EWA biedt met dit project jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt een grotere kans op een ononderbroken scholingsloopbaan naar werk. Kandidaten die doorstromen naar niveau 2 krijgen een meer arbeidsmarktrelevante leeromgeving en waar nodig een langere opleidingsroute en tot slot leidt EWA kandidaten binnen bedrijven verder op.

Regionaal Investeringsfonds mbo
Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Sinds 2014 zijn er nu in totaal 144 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Bekijk al de toekenningen op deze landkaart.

Nieuwe ronde
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar opnieuw de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. Ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag is nu al mogelijk. De eerstvolgende ronde is in januari 2021.

Deel dit artikel