Nieuws - 8 juni 2021

Dé toekomst van publiek privaat samenwerken

De verwachting is dat er de komende jaren 1,3 miljoen banen verdwijnen door digitalisering. Voor andere banen komen we zo’n 1,4 miljoen mensen tekort, met name op het gebied van onderwijs, zorg, IT (programmeren) en installatiewerk. Terwijl de maatschappelijke uitdagingen groot zijn en we goed opgeleid personeel ontzettend hard nodig hebben. Publiek private samenwerkingen (pps) hebben de afgelopen 10 jaar bewezen dat ze bijdragen aan een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven, een economische meerwaarde leveren én dat er met relatief weinig geld veel kan worden bereikt. Tijd dus om op te schalen!

Denktank

Een 17- koppige Denktank, een initiatief van Katapult (één van de labels van Platform Talent voor Technologie), heeft gesproken over de vraag: hoe krijg je scholen en bedrijven zover dat ze intensiever gaan samenwerken en de benodigde opschaling realiseren? Onder andere Ab van der Touw (voorzitter Platform Talent voor Technologie), Claudia Reiner (vicevoorzitter Techniek Nederland en bestuurslid MKB Nederland) en Hans de Jong (president Philips Nederland) delen in dit visiedocument ideeën en aanbevelingen ten aanzien van de toekomst van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs in Nederland. Ook worden er elf aanbevelingen gedaan waarbij slagkracht en omvang in de komende jaren cruciaal zijn.

Aanvraag Groeifonds: opschaling

Katapult heeft direct de handschoen opgepakt in navolging van de eerste aanbeveling, door een voorstel in te dienen bij het Groeifonds. Het groeifondsvoorstel focust zich op het oplossen van de zogenaamde ‘skills gap’ via regionale publiek-private samenwerkingsverbanden (pps) in het mbo, hbo en wo. Inmiddels zijn er meer dan 400 pps’en: het voorstel richt zich specifiek op de opschaling van de succesvolle samenwerkingsverbanden. Publiek private samenwerkingen worden dichtbij en lokaal georganiseerd, waardoor de mogelijkheden voor om- en bijscholing voor zowel bedrijven als inwoners veel meer binnen bereik komt. Dit is vooral voor klein mkb en praktisch opgeleide inwoners erg belangrijk.

De formule

Hans de Jong (Katapultdag 2020): “We hebben de formule te pakken waar we op door kunnen bouwen, dat is belangrijk voor de toekomst.” Met deze aanbevelingen kan Katapult de succesvolle pps-formule verder uitbouwen. Hiermee dragen we bij aan het economisch herstel en gaan we mee met de transities die voor ons liggen. Met dit visiestuk gaan onze collega’s actief het gesprek aan met alle betrokkenen, zowel externe partijen als stakeholders van bestaande pps’en.

Deel dit artikel