Nieuws - 23 april 2021

De Groene Werelden boost imago van groene sector

Hoe krijgen we, nu en in de toekomst, voldoende instroom van vakmensen en professionals in de groene sector? Door het verbeteren en versterken van een goed imago van de sector. Het concept van ‘De Groene Werelden’ helpt hierbij.  

Context en handvatten
De Groene Werelden is een instrument dat context en handvatten biedt voor professionals in het groene domein: docenten, opleidingskundigen en marketing- en communicatiemedewerkers van onderwijsinstellingen of bedrijven. Per leefwereld is er allerlei materiaal beschikbaar en vrij te gebruiken, zoals een beschrijving van de leefwereld, video’s en iconen.

Contextrijke verhalen
De Groene Werelden geven het huidige groene domein en de potentie weer. Ze beschrijven per wereld de werkzaamheden. Elke wereld laat zien hoe die verbonden is met het grotere geheel, welke uitdagingen zij heeft, welke kansen & mogelijkheden dit de medewerkers biedt en hoe toekomstige medewerkers hieraan een bijdrage kunnen leveren. De werelden zijn met elkaar verbonden en vanuit de drijfveren van de doelgroep worden er meerdere perspectieven geboden. Door deze koppeling zijn er nieuwe contextrijke verhalen ontstaan die inzicht en inspiratie geven.

GroenPact
De Groene Werelden is een initiatief van het GroenPact. Het doel van het GroenPact is het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan het oplossen van wereldwijde en regionaal opgaven, zoals het vergroenen van economie en maatschappij, productie van veilig en gezond voedsel, behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving. De directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid maakt het tot een uniek project. GroenPact heeft dankbaar gebruik gemaakt van de ‘7 werelden van Techniek’ als reeds bestaand instrument en oplossing.

Internationaal
Om de lessen uit de Groene Werelden te delen en anderen te inspireren, is er ook een internationale versie gemaakt: ‘Worlds of Green’.

Deel dit artikel