Nieuws - 20 mei 2021

Dalende trend in- en doorstroom in techniekonderwijs

Het aandeel leerlingen dat kiest voor een N-profiel op de havo neemt verder af. Dit geldt ook voor het aandeel leerlingen bètatechniek binnen de gediplomeerden vmbo theoretische leerweg. Dit heeft een direct en negatief effect op de doorstroom naar het technische beroepsonderwijs (mbo-4/hbo). Dit blijkt uit een preview van de jaarlijkse Techniekpactmonitor.

‘Een zorgelijke ontwikkeling’, noemt Thea Koster, voorzitter Techniekpact, deze afname van de in- en doorstroom. ‘Hiermee wordt precies de vinger op de zere plek gelegd, het laat de urgentie en het belang zien van actie en blijvende investeringen in de basis. Precies dat is ook de kern van mijn oproep voor het nieuwe Regeerakkoord.’

Maar het kan ook anders! Er zijn scholen die het heel goed doen qua profielkeuze en doorstroom. Hoe dit komt en wat zij anders doen, daar is onderzoek naar gedaan. Op 1 juni (13.00 tot 14.30) organiseert PTvT daar een speciaal webinar over. Hierin komt ook een preview aan bod van de profielkeuze- en doorstroomcijfers.

 

Profielkeuze havo/vwo en doorstroom naar hoger onderwijs

  • Bedroeg het aandeel leerlingen dat op de havo koos voor een N-profiel vier jaar terug nog 43%, inmiddels is dit teruggelopen naar 39%.  Het vwo kent ook een daling, maar deze is kleiner; van 62% vier jaar geleden tot 59% nu.
  • Koos 49% van de havo-leerlingen met een N-profiel vorig jaar een bètatechnische vervolgopleiding, in 2014/2015 was dit nog 55%. Op het vwo is het in die periode gedaald van 65% naar 62% (het laatste jaar is het percentage wel gelijk gebleven).
  • De doorstroom, ongeacht profiel, vanuit havo en vwo naar een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs ligt nu op respectievelijk 26% en 40%. Hierdoor daalt het aandeel van nieuwe studenten in hoger onderwijs bètatechniek naar 27%. Dit was twee jaar geleden 29%.

 

Vmbo en doorstroom naar mbo

  • Het aandeel leerlingen bètatechniek binnen de gediplomeerden vmbo theoretische leerweg, daalt na jaren van een stabiel aandeel van rond 41% de afgelopen 2 jaar naar 38%.
  • Het aandeel leerlingen dat in het vmbo (basisberoepsgericht/kaderberoepsgericht/gemengde leerweg) in het  3e leerjaar voor een bètatechnisch profiel kiest is afgelopen jaar licht gestegen tot 20%.
  • De doorstroom vanuit de bètatechnische richtingen vmbo (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) naar het technisch mbo is de afgelopen drie jaar stabiel gebleven (basisberoepsgericht 33%; kaderberoepsgericht 31%). De doorstroom vanuit de gemengde leerweg fluctueert tussen de 30% en 31%.
  • De doorstroom vanuit de theoretische leerweg naar het technisch mbo daalde de afgelopen twee jaar van 28% naar 25%.

De complete update van de jaarlijkse monitor Techniekpact wordt op 14 juni tijdens de jaarconferentie gepresenteerd en gepubliceerd.

Deel dit artikel