Nieuws - 22 mei 2019

Bundeling van krachten

Sinds 1 mei is Platform Talent voor Technologie de nieuwe naam voor de fusie van de organisaties TechniekTalent.nu, Platform Bèta Techniek en Tecwijzer. Door de bundeling van de kennis en ervaring ontstaat hiermee een landelijke kennis- en expertise organisatie op het gebied van de brede bèta, techniek, technologie en ict agenda.

Doel van Platform Talent voor Technologie is om een vindingrijke ontwikkel- en samenwerkingspartner te zijn voor stakeholders en regionale partijen voor het realiseren van doelen ten aanzien van:

  • betere beeldvorming over technologie en ict bij jongeren in het onderwijs
  • een innovatief technisch onderwijsaanbod zodat studenten en werknemers zich een leven lang kunnen ontwikkelen;
  • voldoende vakdocenten voor het opleiden van de toekomstige technici

Op basis van opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring inspireren en ondersteunen wij het onderwijs en het bedrijfsleven. Hierbij werken wij via onze labels en programma’s intensief en vraaggestuurd in de regio samen met bedrijven, scholen en (lokale) overheden.

Platform Talent voor Technologie is een publiek-private samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties en de ministeries van OCW, EZK en SWZ.

Deel dit artikel