Nieuws - 1 december 2021

Blog Beatrice Boots: ‘Wendbaar inspelen op veranderingen’

Eind zestiende, begin zeventiende eeuw was er in de Republiek maar ook elders in Europa, veel behoefte aan landmeters en ingenieurs. Belangrijke oorzaken waren de oorlogen, waarin succes mede afhankelijk was van het veroveren en in bezit houden van versterkte steden en de toenemende groei van populatie en welvaart. In de Republiek was geen nationaal onderwijssysteem, dat ontstond pas in de 19e eeuw. Wiskundeonderwijs stond nog in de kinderschoenen. Lokale bestuurders van steden hadden meestal de verantwoordelijkheid voor het onderwijs. In 1600 werd op verzoek van prins Maurits van Oranje een Nederlandstalige opleiding voor ingenieurs en landmeters opgericht, verbonden aan de universiteit van Leiden, de Duytsche Mathematique. Die was alleen bestemd voor jongens en mannen die geen universitaire studie zouden volgen. Ze hoefden geen Latijn te kennen, werden niet als student ingeschreven en er waren geen toegangseisen.

Soms veranderen dingen maar langzaam. Alhoewel het onderwijs in exacte en technische wetenschappen enorm is ontwikkeld en uitgebreid, is er nog geen vak techniek of ict/programmeren in het basisonderwijs. Meisjes mogen het nu wel kiezen maar doen dat helaas nog onvoldoende. Daarnaast is de route vmbo-mbo-hbo nog steeds niet de koninklijke route naar een baan en wordt beroepsonderwijs nog als ‘lager’ gezien dan algemeen of universitair onderwijs. Beroepen veranderen wel snel, in een steeds hoger tempo en daarmee ook de arbeidsmarkt. De Coronacrisis heeft dat nog eens versneld. Reden te meer om professionals te stimuleren om- en bijscholing te blijven doen, dit gebeurt gelukkig langzaam maar zeker.

Het Platform Talent voor Technologie heeft haar aanpak de afgelopen jaren langzaam maar zeker aangepast aan de vragen van morgen. Meer aandacht voor beroepsonderwijs – te beginnen in het vmbo. Meer aandacht voor het leren, innoveren en ontwikkelen in het mkb. En een continue focus op samenwerking tussen beide. Hiervoor is het Platform de afgelopen jaren doorontwikkeld naar een wendbare organisatie met flexibele teams die haar inzet en netwerk steeds meer aanbiedt voor verschillende partijen, zowel publiek als privaat. Natuurlijk houden we de stip op de horizon in de gaten, maar de focus is op het nu: concrete, samenhangende acties met als doel zoveel mogelijk jongeren én volwassenen stimuleren te kiezen voor studies en beroepen van morgen.

Het vermogen tot wendbaarheid is overigens een ding, er gebruik van maken is een tweede. Wij nodigen u van harte uit om met ons en alle partijen in het veld in 2022 weer samen te werken.

Deel dit artikel