2 december 2019

Bijeenkomst tweede lichting MKB!dee

Locatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Datum: 2 december 2019
Tijd: 16:00 – 20:00 uur

Hoe kom je als bedrijf aan goed gekwalificeerde mensen? En hoe houd je ze? Dat is een van de grote knelpunten die heel veel ondernemers ervaren bij het runnen van hun bedrijf. Daarom is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in december 2018 MKB!dee gestart, een proeftuin waar ondernemers met geld van de overheid zelf oplossingen bedenken en uitwerken. Aan de eerste ronde van MKB!dee doen 14 projecten mee van ondernemers, branches en onderwijs. In december presenteren ze hun oplossingen. De resultaten worden daarna uitgevent, zodat andere ondernemers er ook profijt van kunnen hebben.

Op 2 december heet staatssecretaris Mona Keijzer de tweede lichting tijdens een feestelijke bijenkomst welkom. Naar verwachting nemen dan 60 ondernemers ieder een cheque in ontvangst, met een bedrag variërend van €50.000 tot €200.000 om de problemen op het gebied van menselijk kapitaal op te lossen.

Deel dit artikel