Nieuws - 18 juni 2019

Ab van der Touw, voorzitter Raad van Toezicht

Sinds 1 april is Ab van der Touw voorzitter van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie. De oud-bestuursvoorzitter van Siemens en mede-oprichter van Jet-Net ziet een grote meerwaarde in de nieuwe organisatie. We legden hem een paar vragen voor.

Wat vindt u belangrijk dat Platform Talent voor Technologie gaat realiseren?
Allereerst wil ik aangeven dat ik zeer verheugd ben dat Platform Talent voor Technologie tot stand is gekomen. Jaren geleden ben ik betrokken geweest met het oprichten van Jet-Net en vanuit Siemens hebben we altijd aangegeven dat het a) een kwestie van lange adem is en b) we moeten proberen zoveel mogelijk scholen en bedrijven zien te bereiken, met andere woorden opschaling een belangrijk streven is. Ik zie dat dit steeds beter gaat en ook provincies en gemeenten het belang van een goede balans van technisch afgestudeerden in hun regio onderkennen. Een landelijke buitenboordmotor die al deze partijen verbindt en oog heeft voor de overgangen van primair naar voortgezet en beroepsonderwijs is in mijn ogen heel belangrijk. We hebben ook al veel bereikt: in het vwo is het aantal jongeren dat een bèta/technisch profiel kiest van 30% naar ruim 60% gegaan. De instroom in het hoger onderwijs is flink verbeterd. Nu de focus op po-vmbo-mbo, waar het kabinet ook warm voorstander van is en flink in investeert, is een belangrijke volgende fase.

Waar vindt u dat de betrokken partners en Platform Talent voor Technologie elkaar in moeten versterken?
De versterking zit hem mijn inziens in drie dingen: ondersteunen en faciliteren van de samenwerking tussen scholen en bedrijven, het delen van van (wetenschappelijke) kennis en inzichten en gezamenlijk werken aan aantrekkelijke beeldvorming. De samenwerking tussen scholen en bedrijven draait vooral om docenten de mogelijkheid bieden om met het bedrijfsleven ervaring en daarnaast inzicht en kennis te krijgen in de ontwikkelingen in hun vak. De docenten zijn onze voornaamste vertalers van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven naar de jongeren toe maar daar dragen we ook zelf graag een steentje aan bij middels Career Days die we in het hele land organiseren. Al deze aspecten heeft Platform Talent voor Technologie nu met de netwerken Jet-Net & TechNet en Katapult in huis.

Recent is er een nieuw onderzoek uitgebracht over drijfveren van jongeren voor technologie. Wat is uw drijfveer voor technologie?
Als je bij een groot technisch bedrijf als Siemens hebt gewerkt draait veel zo niet alles om technologie. En ook als je een classicus bent zoals ik kun je daar veel in en van leren. Wat we zien is dat behalve bedrijven zoals Siemens ook steeds meer andere organisaties technologie gebruiken en niet meer zonder kunnen. Daarom vind ik het ook van groot belang dat alle burgers in Nederland op de hoogte zijn van ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaatontwikkelingen, artificieel intelligence en zo kan ik nog wel even doorgaan. Met andere woorden; het is een basisbehoefte geworden. Ik ben blij te constateren dat uit dit onderzoek blijkt dat jongeren dat ook steeds meer zien en positiever zijn geworden over techniek en technologie.

Wat is uw oproep aan onderwijs en bedrijfsleven?
Het recente onderzoek van Bèta&TechMentality Model laat zien dat leerlingen graag nog meer praktijk willen doen op school. Ik roep alle bedrijven op hun deuren wagenwijd open te zetten zodat iedere leerling in zijn of haar schoolperiode kennis maakt me de praktijk. Het onderwijs roep ik op hier tijd voor vrij te maken.

Deel dit artikel