Nieuws - 21 juni 2021

Aangenomen resolutie Europees Parlement moet genderongelijkheid STEM-onderwijs aanpakken

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen die de genderkloof in STEM-studies in EU-lidstaten aan moet pakken. Ze dringt hierbij aan op het omzetten van beleid in concrete en effectieve acties door lidstaten. Het gaat hierbij om een combinatie van onder andere interventies in het onderwijs en de promotie van vrouwelijke rolmodellen.

Een door het Europees Parlement aangenomen resolutie moet deelname van vrouwen en meisjes in technische sectoren bevorderen, zo bericht vereniging Neth-ER. In de zogeheten STEM-sectoren (STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics) werken nog altijd minder vrouwen dan mannen, ook in Nederland. Zoals vorige week naar aanleiding van de publicatie van de Monitor Techniekpact werd bericht, is het aantal vrouwen op de technische arbeidsmarkt vorig jaar weliswaar voorzichtig gestegen naar 226.000, dit is echter pas een aandeel van 14%.

Interventies in het onderwijs

Een belangrijke rol komt volgens het Europees Parlement toe aan interventies in het onderwijs. Het gaat hierbij zowel om aanpakken in het vroege onderwijs – zoals het bestrijden van stereotypes op de peuter- en kleuterschool – als investeringen in lerarenopleidingen voor basis en middelbaar onderwijs, opdat (onbewuste) vooroordelen in lessen worden bestreden. Het EU Parlement ziet hierin een belangrijke rol voor de EU STEM Coalition – een EU-breed kennisnetwerk van ‘STEM platformen’, vanuit Nederland gecoördineerd en uitgevoerd door het Platform Talent voor Technologie, die zich inzet om de instroom van vrouwen naar STEM-studies in het (hoger) onderwijs en STEM-beroepen op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Meer vrouwelijke rolmodellen

Verder zien Europarlementariërs een oplossing in het opschroeven van het aantal vrouwelijke rolmodellen. Hiervoor is nodig dat het aantal vrouwen in leiderschapsposities fors toeneemt en vrouwen hoog in de hiërarchische regionen van scholen en universiteiten beter vertegenwoordigd raken. Ook roept het Parlement de Europese Raad op het Women on Boards Directive goed te keuren, dat een gelijker man-vrouw evenwicht in besluitvormende organen af moet dwingen.

Meer vrouwen in STEM-studies

Het percentage vrouwen dat binnen de EU afstudeert in STEM-studies (36%) is beduidend lager dan bij andere vervolgopleidingen (57%). Via het Digitaal Onderwijsactieplan van de Europese Commissie moet deze disbalans worden tegengegaan. Gendergelijkheid is een van de strategische prioriteiten van de Europese Onderwijsruimte en via het Europese Kaderprogramma Horizon Europe poogt de Europese Commissie om gendergelijkheid de norm te maken.

Deel dit artikel