Nieuws - 9 juli 2020

12,5 miljoen euro voor aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Elf samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven schreven stevige plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en werden daarvoor gehonoreerd. Samen ontvangen ze in totaal 12,5 miljoen euro om hun doelen waar te maken. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

Daarmee wordt een forse impuls gegeven aan het leven lang ontwikkelen (LLO) in het mbo en de versteviging van de infrastructuur voor publiek private samenwerkingen (PPS). In maar liefst negen aanvragen is leven lang ontwikkelen een belangrijk thema. Daarnaast gaat het zowel om kwalitatief goede als ambitieuze plannen: met een gemiddelde subsidie van ruim 1,1 miljoen per samenwerkingsverband – en een totaal projectvolume van gemiddeld 3 miljoen euro – ligt het bereik van de groep hoog.

Toekenningen

De elf samenwerkingen richten zich op een grote verscheidenheid aan opleidingsdomeinen. De belangrijkste daarvan zijn techniek en procesindustrie, zorg en welzijn, ict, bouw en infra en handel en ondernemerschap. Onder de toekenningen is bijvoorbeeld ‘Scale up Techwise Twente’: Voortbouwend op de bestaande coöperatie innoveert TechWise het onderwijs. De ICT-processen in de techniek staan daarbij centraal. In vier nieuwe Skills Labs kunnen studenten en werknemers in een hybride leeromgeving ervaring opdoen met de laatste technieken.

Regionaal Investeringsfonds mbo

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Sinds 2014 zijn er in totaal 133 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Bekijk al de toekenningen op deze landkaart.

Nieuwe ronde

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar opnieuw de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. De eerstvolgende ronde is in januari 2021.

Ook een aanvraag doen?

Ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag is nu al mogelijk. Platform Talent voor Technologie (PTvT) is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie, die PPS’en kan ondersteunen bij een RIF-aanvraag en het uitvoeren van je plannen. Kijk voor meer informatie op https://www.investeringsfondsmbo.nl/

Deel dit artikel